zasady_przyjecia
oddzialy_szkolne
metody_pracy
zajcia_spec
kadra
cien
Kadra

 

 

DYREKTOR OREW

 

TOMASZEWSKA JOLANTA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Pedagogika specjalna

Kursy i szkolenia:

 • Oświatowa Kadra Kierownicza
 • Oligofrenopedagogika
 • Seminarium Unii Europejskich Federalistów w Klaus „Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w Austrii, Niemczech i Szwajcarii z zagadnienia rehabilitacji społeczno-zawodowej"
 • Doskonalenie zawodowe - Edukacja dorosłych. Szkolenie z zakresu - Podstaw prawnych działań organizacji NGO
 • Zarządzanie, komunikacja i funkcjonowanie w organizacji pozarządowej
 • Pozyskiwanie środków na działalność związaną z rehabilitacją i integracją osób niepełnosprawnych
 • Kształcenie ponadgimnazjalne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Więcej wiedzieć o Zespole Retta
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Plan kompleksowej terapii i rehabilitacji
 • Program Językowy - Makaton I stopień
 • Metoda komunikacji alternatywnej - Piktogramy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg W Sherborne
 • Szkolenie dla kadry kierowniczej Ośrodków Wczesnej Interwencji oraz Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych
 • Ekonomia Społeczna - Bo każdy człowiek jest dla nas ważny
 • I pomoc przedmedyczna
 • Nowy nadzór pedagogiczny a organizacja roku szkolnego

 

 

NAUCZYCIELE

 

BARTCZAK EDYTA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Pedagogika specjalna

Kursy i szkolenia:

 • Makaton
 • Terapia Behawioralna
 • Metoda M.i Ch. Knillów
 • Sala Doświadczeń Świata
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością
 • Konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną - wielorako niepełnosprawni
 • Seksualność osób niepełnosprawnych
 • Konferencja dotycząca osób z Zespołem Retta

 

JASIŃSKA ANNA

Wykształcenie: wyższe licencjackie

Kierunek : Pedagogika

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie dotyczące pracy z dzieckiem autystycznym ProFuturo
 • Diagnoza funkcjonalna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
 • Jak sobie radzić z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Praca z oddechem i ciałem. Programy Aktywności M. i Ch. Knillów
 • Sala Doświadczania Świata, a rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi
 • Praca nad zachowaniami niepożądanymi u osób z autyzmem
 • Terapia Taktylna
 • Szkolenie z zakresu Diagnozy AAC- „Sprawdź jak się porozumiewam"
 • Program Językowy Makaton
 • Międzynarodowa konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną pt. „Wielorako niepełnosprawni"

 

KUNECKI MACIEJ

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna

Kursy i szkolenia:

 • Kurs oligofrenopedagogiki
 • Kurs III stopniowy "Terapia behawioralna"
 • System Językowy MAKATON I° i II°
 • Zabawy w Makatonie
 • Program Aktywności M.Ch.Knillów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°
 • Szkolenie "Alternatywne i wspomagające metody komunikacji"

 

SKARUPA MAŁGORZATA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Pedagogika- Edukacja wczesnoszkolna i sztuka

Kursy i szkolenia:

 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki ( 2007r.)
 • Studium Nauczania Początkowego ( 1985r)
 • Roczne Studium Zawodowe w zawodzie specjalista komputerowej obsługi księgowości (1999r.)
 • Szkolenie na temat „ Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych" ( XI 2007 r. )
 • Szkolenie w zakresie „ Sala doświadczania świata a rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi" ( I 2009 r. )
 • Szkolenie z zakresu „ Aktywizacji społeczno - zawodowej osób głęboko upośledzonych umysłowo" ( III 2009 r. )
 • Kurs techniki pergamano w stopniu podstawowym ( II 2010r.)
 • Szkolenie Program Rozwoju Komunikacji Makaton ( III 2010r.)
 • Kurs doskonaląco-dokształcający Metoda Marianny i Christofera Knillów ( X 2009r.)
 • Szkolenie Autyzm: teoria- metody pracy - praktyka ( X 2010r)
 • Szkolenie Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących ( III 2011r.)
 • Kurs Terapia Taktylna ( IX 2011r.)
 • Szkolenie z zakresu Diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „ Sprawdź jak się porozumiewam" ( X 2011r.)
 • Szkolenie Alternatywne sposoby porozumiewanie się dzieci niepełnosprawnych - I, II stopień ( IV 2012r.)
 • Konferencja szkoleniowa Autyzm z klasą. Edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkołach różnego typu ( X 2012r.)
 • Konferencja szkoleniowa AAC w autyzmie- od dzieciństwa do dorosłości (III 2013r.)
 • Warsztaty Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością (IX 2013r.)
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji poświęconej podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną „ Wielorako niepełnosprawni" ( X 2013r.)

 

SOCHA MONIKA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Oligofrenopedagogika

Kursy i szkolenia:

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Krajów Europy Środkowej i Wschodniej „ AAC w Europie"
 • Międzynarodowa Konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualna „PEŁNOPRAWNI SEKSUALNIE"
 • Europejska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O ZESPOLE RETTA"
 • Kurs doskonaląco - dokształcający" METODA MARIANNY I CHRISTOFERA KNILLÓW"
 • Kurs „TERAPIA TAKTYLNA"
 • Szkolenie „GLOBALNA DIAGNOZA PROFILU PSYCHOEDUKACYJNEGO DZIECI Z DEFICYTAMI W WIEKU OD 0 DO 12 LAT"
 • Szkolenie „DIAGNOZA AAC. STOSOWANIE OCENY EFEKTYWNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI NIEMÓWIĄCYCH Z UŻYCIEM NARZĘDZIA - SPRAWDŹ JAK SIĘ POROZUMIEWAM"
 • Szkolenie „ ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - I, II STOPIEŃ"
 • Szkolenie podstawowe i zaawansowane „ MAKATON - PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI"
 • Szkolenie „ ZABAWY W MAKATONIE"
 • Szkolenie „METODA ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ - PIKTOGRAMY"
 • Szkolenie „ KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH"
 • Kurs „METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE" - I i II POZIOM
 • Szkolenie „ SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA A ROZWÓJ PERCEPCJI U OSÓB Z DEFICYTAMI INTELEKTUALNYMI"
 • Szkolenie „ DIAGNOSTYKA I WCZESNA INTERWENCJA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA U DZIECI DO 1 ROKU ŻYCIA"
 • Szkolenie „TERAPIA RĘKI"
 • Szkolenie „ PRACA NAD ZACHOWANIAMI NIEPOŻĄDANYMI U OSÓB Z AUTYZMEM"
 • Szkolenie „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM" - I, II, III STOPIEŃ
 • Szkolenie „ TERAPIA BEHAWIORALNA I EDUKACJA DZIECI Z AUTYZMEM - WPROWADZENIE DO ANALIZY BEHAWIORALNEJ"
 • Szkolenie „TERAPIA BEHAWIORALNA I EDUKACJA DZIECI Z AUTYZMEM - STRUKTURA I METODY TERAPII"
 • Szkolenie „ JAK NAUCZYĆ DZIECKO Z AUTYZMEM LICZYĆ"

 

WALCZAK KAMILA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Pedagogika specjalna

Kursy i szkolenia:

 • Terapia behawioralna i edukacja dzieci z autyzmem. Struktura i metody terapii
 • Diagnoza funkcjonalna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
 • Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycznych
 • Poziom pierwszy. Makaton. Program rozwoju komunikacji
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym" (I,II,III stopień)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Jak sobie radzić z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Metoda Marianny i Christofera Knillów
 • Farby, kredki, papier, bardzo lubią mnie-wyczarują wszystko to, co chcę! Proste propozycje plastyczne dla dzieci
 • Poziom drugi. Makaton. Program rozwoju komunikacji
 • Diagnoza aac. Stosowanie oceny efektyeności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia sprawdź jak się porozumiewam
 • Makaton. Szkolenie dodatkowe-zabawy
 • Wspomagajace i alternatywne sposoby porozumiewania się-aac- I, II stopień

 

MICHALSKA KAMILA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

Kursy i szkolenia:

 • Oligofrenopedagogika
 • Metoda Komunikacji Alternatywnej "Makaton"
 • Seksualność osób niepełnosprawnych
 • Kurs Metody Marianny i Christofera Knillów
 • Sala Doświadczania Świata
 • Terapia Taktylna
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnospawnością
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się
 • Konferencja międzynarodowa : Wielorako niepełnosprawni

 

SPECJALISTA/POMOC PEDAGOGA

 

PIOTR GROCHOCIŃSKI

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek Wychowanie fizyczne ze specjalnością sport osób niepełnosprawnych

Kursy i szkolenia:

 • Ukończone studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku: Odnowa biologiczna z elementami wellness i fizjoterapii
 • Ukończone studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku: Wychowanie fizyczne ze specjalnością: Sport osób niepełnosprawnych
 • Ukończone studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kierunku: Wychowanie fizyczne ze specjalnością: Gimnastyka korekcyjna
 • Ukończone studium medyczne w Zespole Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie na kierunku: Technik masażysta
 • Ukończony kurs instruktora odnowy biologicznej
 • Odbyte szkolenie z zakresu wczesne rozpoznawanie przyjmowania substancji psychoaktywnych
 • Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu: Oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo
 • Odbyte szkolenie z zakresu: Metody pracy z dziećmi autystycznymi
 • Ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ukończony kurs ćwiczeń metodą Weroniki Sherborne rozwijający ruch I stopień
 • Ukończony kurs Kinezjotapingu (plastrowanie)

 

NAUCZYCIEL/OPIEKUN

 

AGATA SZTAMBLEWSKA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Pedagogika

Kursy i szkolenia:

 • Oligofrnopedagogika
 • System Językowy MAKATON I° i II°
 • Program Aktywności M.Ch. Knilów
 • Sala Doświadczania Świata
 • Farby, kredki, papier, bardzo lubią mnie-wyczarują wszystko to, co chcę. Proste propozycje plastyczne dla dzieci.

 

POMOC PEDAGOGA

 

AGATA SZTAMBLEWSKA

ANNA PŁÓCIENNICZAK

AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA

MARZENA KOCHAŃSKA

 

LOGOPEDA

 

MARTA BETLEJEWSKA-BIEDZIAK

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Logopedia

 

 

PSYCHOLOG

 

GÓRNICKA CZESŁAWA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Psychologia

 

 

REHABILITANCI

 

IMBIOROWICZ IWONA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Rehabilitacja Ruchowa

Kursy i szkolenia:

 • Certyfikowany Terapeuta NDT BOBATH
 • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Certyfikat ukończenia szkolenia pierwszego stopnia w zakresie teorii i praktyki Integracji Sensorycznej
 • Certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowego Thera-Band Academy: Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce
 • Certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej- Gimnastyka Mózgu
 • Szkolenie: Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania Dzieci ze wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego
 • Certyfikat Terapia Ręki I i II stopnia
 • Certyfikat szkolenia Makaton Program Rozwoju Komunikacji poziom pierwszy
 • Szkolenie podstawowe w zakresie teorii i praktyki terapii Psychomotorycznej wg Procus i Block
 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne I st.
 • Kurs Metody Marianny i Christofera Knillów
 • Kurs informacyjny NDT Bobath dla dzieci i Vojta dla dzieci
 • Szkolenie usprawnianie myślenia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Szkolenie Wczesna interwencja- teoria i praktyka
 • Warsztaty „Biomechaniczne aspekty planowania i prowadzenia terapii"
 • Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

 

 

KURCZYŃSKI KRZYSZTOF

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • Certyfikowany Terapeuta PNF
 • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Kurs terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Cykl szkoleń i wykładów dotyczących terapii osób z autyzmem
 • Certyfikat szkolenia Makaton Program Rozwoju Komunikacji poziom pierwszy
 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne I st.
 • Kurs Metody Marianny i Christofera Knillów
 • Kurs z zakresu rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego
 • Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

 

 

PIELĘGNIARKA

 

DZWONIARSKA EUGENIA

Wykształcenie: średnie

 

 

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 

SZCZEPAŃSKA EMILIA

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Kierunek: Marketing i zarządzanie

 

 

OBSŁUGA

 

MICHALAK MARZENNA